Διεύθυνση:

Εμμανουήλ Ξάνθου 19-21,

Πειραιάς

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2112104822

6940731173

Email: akalouptsi@gmail.com