Συστημική Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Σύμφωνα με την Συστημική Θεώρηση, ο άνθρωπος αποτελεί μέλος ομάδων – συστημάτων με τις οποίες αλληλεπιδρά, επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτές. Μέσα σε αυτές τις ομάδες (με κυρίαρχη την οικογένεια του), διαμορφώνει την προσωπικότητα του, αναλαμβάνει ρόλους και αναπτύσσει συμπεριφορές και τρόπους σχετίζεσθαι οι οποίοι εν συνεχεία επηρεάζουν την δομή και την λειτουργία των ομάδων αλλά και του ίδιου.

Ο άνθρωπος λοιπόν, δεν είναι μόνος του, αλλά αποτελεί ένα σύνολο ατομικών χαρακτηριστικών και σχέσεων που δημιουργεί και οι οποίες είναι ζωντανές και εξελίσσονται μέσα στον χώρο και τον χρόνο.

Στα πλαίσια της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας, ο άνθρωπος καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα για την ζωή και την πορεία του, να νοηματοδοτήσει γεγονότα που συμβαίνουν αλλά και να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη για το πώς επιθυμεί να πορευτεί από εδώ και πέρα.

Καλείται να αντιμετωπίσει διλήμματα και φόβους, να ακούσει τις επιθυμίες του, να βιώσει τα συναισθήματα του και να συνειδητοποιήσει τη δική του ευθύνη για το τι συμβαίνει στην ζωή του.

Στόχος είναι να αξιοποιήσει τις δυνάμεις του και να δημιουργήσει δυνατότητες ώστε να ζει όπως ο ίδιος θέλει, ελευθερος από βαρίδια του παρελθόντος και εμπλουτισμένος από τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει στην δική του πορεία και εξέλιξη.

Στην Συστημική Υπαρξιακή Προσέγγιση, ο άνθρωπος καλείται να δει τον εαυτό του ως ολότητα, συμμέτοχο στην μέχρι τώρα πορεία του, να εξετάσει τους τρόπους σχετίζεσθαι και να κατανοήσει πως επηρεάζει και επηρεάζεται, διαμορφώνει και εξελίσσει ο ίδιος το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.

Η εκ νέου νοηματοδότηση και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, αποτελούν κομβικά σημεία της διεργασίας της ψυχοθεραπείας, και ανοίγουν δρόμους παρακάμπτοντας αδιέξοδα τα οποία οι ίδιοι δημιουργούν.


Ιατρική Ψυχολογία

Η Ιατρική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος της επιστήμης της Ιατρικής και της Ψυχολογίας ο οποίος ασχολείται και ερευνά την σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος.

Το γεγονός της αλληλεπίδρασης των σωματικών και ψυχολογικών λειτουργιών του ανθρώπου είναι πλέον κοινά αποδεκτό. Αυτός ο κλάδος διερευνά και ασχολείται με τους τρόπους και τις μορφές που αλληλεπιδρούν ψυχή και σώμα σε κάθε δυσλειτουργία -σωματική και ψυχική- με κύριο στόχο την ολιστική αντιμετώπιση κάθε παθολογίας και την αποτελεσματική πρόληψη.