Συμβουλευτική Γονέων

Ο γονεϊκός ρόλος είναι ο σημαντικότερος και απαιτητικότερος ρόλος που καλούμαστε να πάρουμε σε ολόκληρη την ζωή μας.

Μεγαλώνοντας ένα παιδί, ο γονέας μεγαλώνει και αναπτύσσεται συγχρόνως, καθώς καλείται να διαπραγματευτεί και να λύσει δικά του προβλήματα αλλά και να δημιουργήσει καινούργιους τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν την ανατροφή των παιδιών του.

Σε αυτό το ταξίδι ανάπτυξης και δημιουργίας, ο σύμβουλος καλείται να σταθεί δίπλα στους γονείς και να αφουγκραστεί τις ιδιαίτερες, κάθε φορά, ανάγκες και επιθυμίες τους, προσφέροντας την υποστήριξη και βοήθεια του.

"Είσαι το τόξο από το οποίο τα παιδιά σου

ωσάν ζωντανά βέλη ξεκινάνε για να πάνε μπροστά."

"Ο Προφήτης"

Χαλίλ Γκιμπράν