Συμβουλευτική Οικογένειας/ Φροντιστών Ασθενών

Η διάγνωση μιας χρόνιας ή απειλητικής για την ζωή ασθένειας επηρεάζει όλο το περιβάλλον του ανθρώπου που νοσεί. Οικογένεια, φίλοι και εργασιακό περιβάλλον βρίσκονται αντιμέτωποι με μια καινούργια πραγματικότητα, την οποία καλούνται να αντέξουν και να διαπραγματευτούν.

Ο πόνος για το αγαπημένο τους πρόσωπο συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα, παλιά και νέα προβλήματα, ανάγκες και καινούργιες αρμοδιότητες.

Η συμβουλευτική των ατόμων και των οικογενειών ασθενών έχει ως στόχο την ανάδειξη όλων των πτυχών των ανθρώπων και την αποφυγή παγίωσης δυσλειτουργικών μοτίβων σχετίζεσθαι, τα οποία κινδυνεύουν να ενοχοποιήσουν τόσο τους ασθενείς όσο και το περιβάλλον τους.

Στις συνεδρίες αυτές, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις που τους φοβίζουν, με την δυνατότητα να βρουν πίσω από αυτά τις δυνάμεις που χρειάζονται για να συνεχίσουν όχι μόνο να υπάρχουν αλλά και να ζουν..


"Ώσπου τέλος ένιωσα

κι ας πα να με λεγαν τρελό

ότι απ'ένα τίποτα

γίνεται ο παράδεισος"

Οδ. Ελύτης