Ατομική Ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για μια διεργασία διερεύνησης και αξιοποίησης των δυνάμεων του κάθε ατόμου.

Κάθε άνθρωπος έχει ως εργαλείο τον εαυτό του και την δική του πορεία στην ζωή.

Μέσα από την διαδικασία της ψυχοθεραπείας το παρελθόν γίνεται πολύτιμος οδηγός για το παρόν και το μέλλον δουλεύοντας το στην πραγματικότητα του εδώ και του τώρα.

Η κατανόηση των οικογενειακών μοτίβων και η διερεύνηση των τρόπων που έχει μάθει να σχετίζεται, ανοίγουν τον δρόμο σε μια καινούργια πραγματικότητα όπου ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην μέχρι τώρα πορεία του και συνειδητοποιεί πως ο ίδιος μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές και να διεκδικήσει αυτό που επιθυμεί.

Ο θεραπευτής καλεί τον άνθρωπο που έχει απέναντι του να αναδείξει όλες τις πτυχές του εαυτού του και κατανοώντας τις δυσκολίες αλλά και τις επιθυμίες του να νοηματοδοτήσει εκ νέου την πορεία που υπεύθυνα θα αποφασίσει να ακολουθήσει.

"Κανένας δεν μπορεί δεν μπορεί να μάθει για σένα.

Κανένας δεν μπορεί να μεγαλώσει για σένα.

Κανένας δεν μπορεί να ψάξει για σένα, 

αυτό που εσύ ο ίδιος μπορείς να κάνεις. 

Στην ύπαρξη δεν χωράνε αντιπρόσωποι."

Jorge Bucay